"Doar împreună putem avea un oraş curat!"
Acasă > Despre Noi > Strategie și dezvoltare
 

Strategie și dezvoltareStrategia RETIM Ecologic Service privind salubrizarea înseamnă acum un alt mod de colectare a deşeurilor menajere, realizarea unui program de salubrizare stradală unitară, protecţia mediului, recuperarea materialelor refolosibile şi valorificarea superioară a deşeurilor solide urbane.

Legislaţia de protecţie a mediului tot mai severă, creşterea continuă a preţului combustibililor fosili şi dezvoltarea tehnicii vor conduce la creșterea capacităţii concurenţiale a materiilor prime şi combustibililor secundari, cu interzicerea treptată a depunerii deşeurilor pe depozite, chiar şi a celor inerte.

În acest fel, managementul deşeurilor se transformă în managementul resurselor, deşeurile devenind o sursă de materii prime şi combustibil secundar, cu efect direct şi imediat asupra mediului.

Pentru atingerea acestui obiectiv RETIM Ecologic Service a făcut primii paşi prin implementarea colectării selective în sistem dual direct la sursă şi prin realizarea staţiei de sortare a deşeurilor municipale.