"Doar împreună putem avea un oraş curat!"
Acasă > Ne implicăm > Protecţia mediului
 

Protecţia mediuluiMediul (înconjurător, ambiant, ecologic, de viaţă) reprezintă totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici, biologici, dintr-un loc dat, cu care un organism vine în contact.
Aceşti factori sunt: temperatura, umiditatea, solul, apa, magnetismul terestru, peisajul, alte organisme.
Între fiecare organism şi mediu există influenţe reciproce complexe.
Mediul influenţează organismele, dar şi acestea (inclusiv omul) modifică mediul.
 
Ce înseamnă dezvoltare durabilă?
 
Dezvoltarea durabilă înseamnă menţinerea posibilităţilor şi a condiţiilor de viaţă pentru generaţiile viitoare, a resurselor naturale regenerabile, cel puţin la nivelul celor existente pentru generaţia actuală, precum şi redresarea factorilor de mediu afectaţi de poluare.
 
În întreaga activitate a mediului înconjurător se urmăreşte nu numai folosirea raţională a tuturor aceste resurse, ci şi corelarea activităţii de sistematizare a teritoriului şi a localităţilor cu măsuri de protejare a factorilor naturali, adoptarea de tehnologii de producţie cât mai puţin poluante şi echiparea instalaţiilor tehnologice şi a mijloacelor de transport generatoare de poluanţi cu dispozitive şi instalaţii care să prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător, recuperarea şi valorificarea optimă a substanţelor reziduale utilizabile. Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui – ca necesitate a supravieţuirii şi progresului – reprezintă o problemă de interes major şi certă actualitate pentru evoluţia socială. În acest sens, se impune păstrarea calităţii mediului, diminuarea efectelor negative ale activităţii umane cu implicaţii asupra acestuia.
 
Nu trebuie neglijate efectele produse asupra solului prin depozitarea deşeurilor. În acest scop s-au luat măsuri de amenajare a depozitelor de deşeuri industriale în condiţii ecologice. Rămâne, însă, deschisă problema depozitării deşeurilor de tip municipal (menajere). Aici intervine educaţia ecologică, mentaliatea pe care o avem şi gradul de responsabilitate civică pe care ni-l asumăm. Realitatea actuală ne dovedeşte faptul că este nevoie de o schimbare serioasă, atât în concepţii, cât şi în comportament.
 
Trebuie să fim atenţi ce şi unde aruncăm, să ne implicăm în gospodărirea şi salubrizarea localităţii în care trăim.
Unul dintre cele mai bune mijloace de prevenire a poluării solului este reciclarea deşeurilor care conduce la o mai bună organizare a resurselor minerale şi la economisirea energiei folosite în procesele de producţie. Putem realiza o sortare a deşeurilor produse în gospodăriile proprii, astfel încât să se evite acumularea unor cantităţi de deşeuri municipale pe rampele ecologice.